Global HK Finance Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons en het behouden van uw vertrouwen is een van onze hoogste prioriteiten. We respecteren uw recht om uw persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en begrijpen uw wens om ongewenste verzoeken te vermijden.

We hebben dit beleid opgesteld om uit te leggen welke soorten informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze kunnen delen.

In geen geval verstrekken we persoonlijke informatie aan niet-Global HK Finance-bedrijven met het oog op onafhankelijke telemarketing of direct mailmarketing van een product of dienst van deze bedrijven. In feite geven we geen informatie vrij, behalve in de hieronder beschreven beperkte situaties.

Als we ons privacybeleid en onze praktijken wijzigen, zullen we u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

We hopen dat u, door even de tijd te nemen om ons beleid te lezen, een beter begrip krijgt van wat we doen met de informatie die u ons verstrekt en hoe we deze privé en veilig houden.

A- SOORTEN INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen persoonlijke informatie over u, maar alleen wanneer die informatie door u wordt verstrekt of door ons wordt verkregen met uw toestemming. We gebruiken die informatie om uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen en kunnen deze ook gebruiken om u op uw verzoek verschillende fiscale en financiële planningsdiensten te verlenen.

Voorbeelden van bronnen waaruit we informatie verzamelen zijn:

  • interviews en telefoontjes met jou,
  • brieven of e-mails van u,
  • organisatoren van belastingaangifte of financiële planning,
  • vragenlijsten over financiële geschiedenis, en
  • boeken en verslagen.

B- GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE

We kunnen contactgegevens gebruiken om u informatie te sturen over Global HK Finance of onze producten of diensten, of promotiemateriaal, of om indien nodig contact met u op te nemen. We kunnen uw financiële gegevens gebruiken om uw kwalificaties voor bepaalde producten of diensten te verifiëren en om u te factureren voor producten en diensten. We kunnen uw demografische gegevens gebruiken om uw ervaring op de site aan te passen en aan te passen, door inhoud weer te geven die u mogelijk interesseert op basis van uw voorkeuren.

C- PARTIJEN AAN WIE WE INFORMATIE VRIJGEVEN

We maken aan niemand persoonlijke informatie over onze klanten of voormalige klanten bekend. Echter, voor zover toegestaan ​​door de wet en enige van toepassing zijnde professionele gedragscode, kan bepaalde niet-openbare informatie over u openbaar worden gemaakt in de volgende specifieke situaties:

  1. Om te voldoen aan een geldig uitgegeven en uitvoerbare dagvaarding of dagvaarding.
  2. In de loop van een beoordeling van de praktijken van ons bedrijf onder de autorisatie van een staats- of nationale vergunningverlenende instantie, beoordeling van onze beroepspraktijk onder AICPA- of PCAOB-autorisatie, of indien nodig om correct te reageren op een vraag of klacht van een dergelijke vergunningverlenende instantie of organisatie .
  3. Als onderdeel van een daadwerkelijke of dreigende gerechtelijke procedure of procedure voor alternatieve geschillenbeslechting die door of tegen ons is geïnitieerd, op voorwaarde dat we alleen de informatie vrijgeven die nodig is om de rechtszaak aan te spannen, voort te zetten of te verdedigen en redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de openbaar gemaakte informatie geen openbare aangelegenheid worden.
  4. Om informatie te verstrekken aan gelieerde ondernemingen van het bedrijf en niet-gelieerde derden die diensten of functies voor ons uitvoeren in combinatie met onze diensten aan u, maar alleen als we een contractuele overeenkomst hebben met de andere partij, die hen verbiedt de informatie bekend te maken of te gebruiken voor andere dan de doeleinden waarvoor ze openbaar zijn gemaakt. (Voorbeelden van dergelijke onthullingen zijn onder meer het gebruik van een retentiebureau om gegevens van voorgaande jaren op te slaan.)
  5. In samenhang met het normale due diligence-proces van een fusie, op voorwaarde dat we passende voorzorgsmaatregelen nemen (bijvoorbeeld door middel van een schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomst) zodat de toekomstige fusiepartner geen informatie vrijgeeft die in de loop van het proces is verkregen.

D- WIE HEEFT TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE?

Medewerkers van Global HK Finance hebben toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. We hanteren een strikt intern beleid tegen ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van klantgegevens.

E- VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING VAN NIET-OPENBARE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Behalve zoals anders beschreven in deze kennisgeving, beperken we de toegang tot niet-openbare persoonlijke informatie over u tot werknemers van ons bedrijf en andere partijen die deze informatie moeten gebruiken om u diensten te verlenen. Hun recht om de informatie verder vrij te geven en te gebruiken wordt beperkt door het beleid van ons bedrijf, de toepasselijke wetgeving, onze professionele gedragscode en geheimhoudingsovereenkomsten waar van toepassing. We handhaven ook fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of voortijdige vernietiging.

F- UPDATES EN WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving dit privacybeleid toe te voegen, te wijzigen, bij te werken of aan te passen, simpelweg door een dergelijke wijziging, update of aanpassing op de site te plaatsen. Een dergelijke wijziging, update of aanpassing wordt onmiddellijk van kracht na plaatsing op de Site.