Managementrapportage

Als ondernemer wilt u inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf houden. Global HK Finance biedt u dan ook de mogelijkheid tot het samenstellen van een periodieke financiële rapportage. Het maken en analyseren van zo’n rapportage is van groot belang voor uw organisatie. Omdat er verbanden worden gelegd tussen de verschillende onderdelen van uw winst- en verliesrekening. Daarbij wordt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken gemaakt.

De opgeleverde rapportage levert u een helder beeld van de financiële situatie van uw onderneming.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Een tussentijdse verlies- en winstrekening.
  • Indien gewenst een tussentijdse balans.
  • Het kasstroomoverzicht onderkennen, berekenen, beoordelen en analyseren.
  • Een sterke rapportage en analyse, inclusief presentatie in woord en beeld.

Voor een effectieve sturing is goede managementinformatie onmisbaar, maar het is tijdrovend om de benodigde inzichten uit de verschillende bronnen te halen.